Aluminum scrap - Nhôm phế liệu

 

 

Aluminium recycling is the process by which scrap aluminium can be reused in products after its initial production. The process involves simply re-melting the metal, which is far less expensive and energy-intensive than creating new aluminium through the electrolysis of aluminium oxide (Al2O3), which must first be mined from bauxite ore and then refined using the Bayer process. Recycling scrap aluminium requires only 5% of the energy used to make new aluminium from the raw ore. For this reason, approximately 36% of all aluminium produced in the United States comes from old recycled scrap. Used beverage containers are the largest component of processed aluminum scrap, and most of it is manufactured back into aluminium cans. 

 

Tái chế nhôm là quá trình mà nhôm phế liệu có thể được tái sử dụng trong các sản phẩm sau khi sản xuất ban đầu. Quá trình này chỉ đơn giản là làm nóng chảy lại kim loại, ít tốn kém và tốn nhiều năng lượng hơn là tạo ra nhôm mới thông qua điện phân oxit nhôm (Al2O3), mà trước tiên phải được khai thác từ quặng bauxite và sau đó được tinh chế bằng quá trình Bayer. Tái chế phế liệu nhôm chỉ cần 5% năng lượng được sử dụng để sản xuất nhôm mới từ quặng thô. Vì lý do này, khoảng 36% của tất cả nhôm sản xuất tại Hoa Kỳ đến từ phế liệu tái chế cũ. Lon chứa đồ uống đã qua sử dụng là thành phần lớn nhất của phế liệu nhôm đã được xử lý và hầu hết được sản xuất trở lại thành lon nhôm. 

  

We offer these grades - những loại nhôm phế chúng tôi cung cấp:

 

 

- Al 6063 extrusion scrap - Nhôm phế 6063, phát sinh từ nhôm dùng trong xây dựng như nhôm cửa, vách. Thường được ép bánh, để rời hoặc bó. Nhôm 6063 có độ tinh khiết cao.

 

 

 

 

- Taint tabor: Old mixed aluminum alloy sheet scrap - Nhôm phế hợp kim các loại dạng tấm, ép bánh, bó hoặc để rời.

 

 

 

 

- Tense: Mixed aluminum casting - Nhôm phế liệu từ lốc máy. Thường được tháo rời, làm sạch dầu mỡ, có thể bị đập vụn.

 

 

 

 

- Wheel: Aluminum wheel scrap - Nhôm phế liêu từ lazăng ôtô.

 

 

 

 

- UBC: Usage beverage cans - Nhôm phế liệu từ vỏ lon đồ uống, thường được ép bánh.

 

 

 

 

- Number plate 3000 series - Nhôm phế từ biển số xe

 

 

 

 

- Talon: New pure  aluminum wire and cable - Nhôm phế liệu từ dây, cáp nhôm mới, ép bánh.

 

 

 

 

- Lids - Nhôm phế liệu từ nắp vỏ lon, ép bánh.

 

 

 

- Puck/telic 6000 series - Nhôm phế từ mạt nhôm phát sinh trong công đoạn của nhà máy, được ép viên.

 

 

 

 

- Foil  - Nhôm phế từ nhôm lá mỏng dùng cho bọc đồ ăn, được ép bánh.

 

 

 

- Aluminum construction board scrap  - Nhôm phế từ cốp pha xây dựng.

 

 

Quý khách hàng lưu ý: Hiện tại chúng tôi chỉ chào và cung cấp cho quý khách theo điều kiện giao hàng CFR/CIF các cảng chính tại Việt Nam. Quý khách cần có giấy phép do Tổng cục môi trường cấp để nhập khẩu và thông quan được.