About us 
 

 Introduction - Giới thiệu

 

Asup Company Ltd. was incorporated in 2014 and located in Haiphong, Vietnam by members who have decades of experience. We are trading, agent company specializing in material commodities.

 

Công ty TNHH ASUP được thành lập năm 2014, có trụ sở tại Hải Phòng. Hoạt động của chúng tôi bao gồm thương mại, đại lý các hàng hóa nguyên liệu.

 

Commodities scope - Phạm vi hàng hóa

 

v Ferrous scrap - Thép phế liệu

 

v Stainless steel scrap - Phế liệu thép không gỉ

  

 

 

 

Our Advantages - Lợi thế

  

With strong efforts, experience and strategic location, our team are proud of providing to customers high quality materials at most specially efficient cost.

 

Bằng nỗ lực mạnh mẽ, kinh nghiệm và vị trí chiến lược, chúng tôi tự hào cung cấp cho khách hàng các loại vật tư chất lượng tốt với chi phí hiệu quả nhất.

  

Vision - Tầm nhìn

 

Becoming a well-known and first class company in world market.

 

Trở thành công ty hàng đầu được biết đến trên thị trường.

 

Philosophy, key value - Triết lý, giá trị cốt lõi

 

Success is not only the result of luck, it is mainly of the hard work with sincerity, for best quality and best efficiency.

 

Thành công không chỉ là kết quả của may mắn. Thành công chủ yếu do làm việc chăm chỉ, chân thành nhằm đạt được chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất.