About us 
 

 Introduction - Giới thiệu

 

Asup Company Ltd. was incorporated in 2014 and located in Haiphong, Vietnam by members who have decades of experience.

 

We are trading, producing, import, export, buying/selling agent company of various products and materials.

 

Công ty TNHH ASUP được thành lập năm 2014, có trụ sở tại Hải Phòng. Hoạt động của chúng tôi bao gồm sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý nhiều loại sản phẩm, vật tư, nguyên liệu khác nhau.

 

Commodities scope - Phạm vi hàng hóa hiện tại

 

v Ferrous scrap - Thép phế liệu

 

v Aluminum scrap - Nhôm phế liệu

 

v Copper scrap - Đồng phế liệu

 

v Stainless steel scrap - Thép không gỉ phế liệu

 

v Aluminum Ingot - Nhôm thỏi hợp kim

 

 

  

 

 

 

Our Advantages - Lợi thế

  

With strong efforts, experience and strategic location, our team are proud of providing to customers high quality materials and products at most specially efficient costs. We understand well products we are focusing and providing. We keep our words and respect the integrity.

 

Bằng nỗ lực mạnh mẽ, kinh nghiệm và vị trí chiến lược, chúng tôi tự hào cung cấp cho khách hàng các loại sản phẩm, nguyên liệu, vật tư chất lượng tốt với chi phí hiệu quả nhất. Chúng tôi giữ lời và tôn trọng sự chính trực.

  

Vision - Tầm nhìn

 

Becoming a well-known and first class company in world market.

 

Trở thành công ty hàng đầu được biết đến trên thị trường.